بازگشت به نسخه باکیفیت
۱۳۹۹/۰۷/۱ - ۲۰:۰۰
وهابی‌ها مرز تناقض‌گویی را جابجا کردند!
درحالی که وهابی‌ها "تقلید" از مراجع معظم تقلید در مذهب شیعه را به شدت رد می‌کنند و آن‌ را مخالف عقل می‌دانند، مدیر شبکه وهابی "کلمه" تقلید حتی از "امام جماعت" وهابی را جایز می‌داند و آنرا امری پسندیده می‌خواند!